میراث وحی، از شما دعوت می کند هر آنچه در خزینه ی فعالیتهای خود دارید و برای عرضه به روحانیون و دیگر متولیان فرهنگی مفید می دانید، برای استفاده ی دیگران به دست ما برسانید تا پس از تأیید کیفی، از طرف شما به فروش برسد.

سلسله مباحث زبان مشکلات

سلسله مباحث زبان مشکلات آنجا پیش رو مشاهده می کنید طرح بحثی جذاب و ریشه ای، ناظر به دغدغه های اجتماعی موجود است.مشکلات انواع و اقسام گوناگونی دارند که با هر یک باید رفتار مناسب را انجام داد تا رام شود رم نکند! شناخت زبان مشکلات معمترین بعد شناخت دنیایی است که در آن حضور داریم. اگر انواع مشکلات و راه برون رفت از آنها را ندانیم، گویا نمی دانیم با چه دنیایی سر و کار داریم. جزوه ی مزبور مناسب جهت سخنرانی های ایام ماه مبارک ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(1):