میراث وحی، از شما دعوت می کند هر آنچه در خزینه ی فعالیتهای خود دارید و برای عرضه به روحانیون و دیگر متولیان فرهنگی مفید می دانید، برای استفاده ی دیگران به دست ما برسانید تا پس از تأیید کیفی، از طرف شما به فروش برسد.

اسلاید سخنرانی «نشاط معنوی»

اسلاید سخنرانی «نشاط معنوی» نام محصول: اسلاید سخنرانی «نشاط معنوی» مخاطب: دانش آموز راهنمایی موضوع: اصلاح دو تصوّر غلط رایج در مورد مذهبی ها و لذتهای دنیوی آنها (ناظر به آیه ی شریفه: قل إنما أنا بشر مثلکم). بحث مفصّل در مورد منطق لذت در این دنیا... محصول حاضر یکی از موضوعات سخنرانی کلاسداری نویسنده بوده که سالها آن را در کلاسها اجرا کرده و رضایت دانش آموزان را در پی داشته. در طول مدت که سیر سخنرانی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(1):