میراث وحی، از شما دعوت می کند هر آنچه در خزینه ی فعالیتهای خود دارید و برای عرضه به روحانیون و دیگر متولیان فرهنگی مفید می دانید، برای استفاده ی دیگران به دست ما برسانید تا پس از تأیید کیفی، از طرف شما به فروش برسد.

گزیده ی جزوه «این شیطان آن شیطان» با موضوع دشمنی و ستیز در اسلام

گزیده ی جزوه «این شیطان آن شیطان» با موضوع دشمنی و ستیز در اسلام با سﻼم خواننده ي گرامي!  آنچه در پيش رو مي آيد گزيده اي از جزوه ي  « اين شيطان-آن شيطان» با موضوع دشمني و ستيز است كه به لطف دوستان ان شاء اﷲ قرار است به كتابي منحصر به فرد تبديل شود.   از آنجايي كه بحث دشمن ستيزي در اين روزها داغ و از دغدغه هاي مهم رهبري است نتوانستيم انتشار اين جزوه را به اتمام آن موكول كنيم. لذا از شما دعوت به مطالعه و نشر آن مي كنيم.   رويكرد ما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(1):