میراث وحی، از شما دعوت می کند هر آنچه در خزینه ی فعالیتهای خود دارید و برای عرضه به روحانیون و دیگر متولیان فرهنگی مفید می دانید، برای استفاده ی دیگران به دست ما برسانید تا پس از تأیید کیفی، از طرف شما به فروش برسد.

نکته برداری از کتا ب شریف شرح رضی بر کافیه-ادبیات عرب

نکته برداری از کتا ب شریف شرح رضی بر کافیه-ادبیات عرب کتاب شرح رضی برای متخصصین علم نحو نام آشنایی است. این کتاب شریف که نوشته ی رضی الدین استرآبادی است دربردارنده ی مطالب نو، کاربردی و تحوّل آفرینی در علم نحو است. نویسنده ی محترم با کتابی که نوشته است مایه ی عزت علمای تشیع در وادی ادبیات شده است. البته به جهاتی نسبت به این کتاب کم مهری هایی شده است. این جزوه، حاوی 80 صفحه a4 نکته برداری از 4 جلد کتاب است که نمایی از مطالب مهم آن کتاب را منعکس می کن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(1):